Hem Börsen Hur investerar man i indexfonder och vilka indexfonder är bäst?

Hur investerar man i indexfonder och vilka indexfonder är bäst?

1025
1
Reklam

En indexfond är en investering som följer ett marknadsindex, vanligtvis uppbyggt av aktier eller obligationer. Indexfonder investerar vanligtvis i alla komponenter som ingår i indexet de spårar, och de har fondförvaltare vars jobb det är att se till att indexfonden presterar på samma sätt som indexet gör.

Din 3-stegsprocess för att investera i indexfonder

Reklam
 1. Välj Index

  Välj det index som du vill spåra.

 2. Hitta fond

  Välj en fond som följer ditt valda index.

 3. Köp

  Köp andelar i den indexfonden.

Välj ett index

Det finns hundratals olika index som du kan följa med hjälp av indexfonder. Det populäraste indexet i USA är S&P 500 Index , som inkluderar 500 av de främsta företagen på den amerikanska aktiemarknaden. Här är en kort lista över några ytterligare toppindex, uppdelade efter vilken del av marknaden de täcker:

Urval amerikanska index

 • Stora amerikanska aktier: S&P 500, Dow Jones Industrial Average , Nasdaq Composite
 • Små amerikanska aktier: Russell 2000 , S&P SmallCap 600
 • Internationella aktier: MSCI EAFE, MSCI Emerging Markets
 • Obligationer: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond

Svenska index

 • OMX Stockholm PI
 • OMX Stockholm Basic Materials PI
 • OMX Stockholm Benchmark_GI
 • OMX Stockholm Financials PI
 • OMX Stockholm Health Care PI
 • OMX Stockholm Industrials PI
 • OMX Stockholm Energy PI
 • OMX Stockholm Technology PI
 • OMX Stockholm Telecommunications PI
 • OMX Stockholm Utilities PI
 • OMX Stockholm 30 Index

Utöver dessa breda huvudindex kan du hitta sektorindex som är knutna till specifika branscher, landsindex som riktar sig till aktier i enskilda länder, stilindex som betonar snabbväxande företag eller värdeaktier och andra underindex som begränsar deras investeringar baserat på sina egna filtreringssystem/kriterier.

Välj rätt fond för ditt index

När du väl har valt ett index kan du i allmänhet hitta minst en indexfond som följer det. För populära index som S&P 500 eller OMX Stockholm 30 kan du ha ett dussin eller fler val som alla följer samma index.

Om du har mer än ett indexfondalternativ för ditt valda index, vill du ställa några grundläggande frågor:

 1. För det första, vilken indexfond följer indexets utveckling närmast?
 2. För det andra, vilken indexfond har de lägsta kostnaderna?
 3. För det tredje, finns det några begränsningar eller restriktioner för en indexfond som hindrar dig från att investera i den?
 4. Och slutligen, har fondleverantören andra indexfonder som du också är intresserad av att använda?

Svaren på de frågorna borde göra det lättare att välja rätt indexfond för dig och kanske till och med mäklare.

Köp indexfondandelar

För att köpa andelar i din valda indexfond kan du vanligtvis öppna ett konto direkt hos det nätmäklare som erbjuder fonden.

Återigen, när du avgör vilket sätt som är bäst för dig att köpa andelar i din indexfond, lönar det sig att titta på kostnader och funktioner. Vissa mäklare tar extra betalt för att deras kunder ska köpa indexfondandelar. Ändå föredrar många investerare att ha alla sina investeringar på ett enda mäklarkonto. Om du räknar med att investera i flera olika indexfonder som erbjuds av olika fondförvaltare, så kan mäklaralternativet vara ditt bästa sätt att kombinera alla dina investeringar under ett enda konto.

Siffror i olika färger

Varför investera i indexfonder?

Att investera i indexfonder är ett av de enklaste och mest effektiva sätten för investerare att bygga upp kapital och välstånd över tid. Genom att helt enkelt matcha finansmarknadernas imponerande resultat över tid kan indexfonder förvandla din investering till ett enormt boägg på lång sikt – och det bästa av allt, du behöver inte bli en aktiemarknadsexpert för att göra det.

Investerare tycker att indexfonder är särskilt användbara av många anledningar:

 • Minimera din tid på att undersöka enskilda aktier. Istället kan du lita på att fondens portföljförvaltare investerar i ett index som redan innehåller aktier du vill investera i.
 • Du kan investera med mindre risk. De flesta index inkluderar dussintals eller till och med hundratals aktier och andra investeringar, och diversifieringen gör att du mindre riskerar att drabbas av stora förluster om något dåligt händer med ett eller två företag i indexet.
 • Indexfonder finns tillgängliga för en mängd olika investeringar. Du kan köpa aktieindexfonder och obligationsindexfonder som täcker de två stora delarna av de flestas investeringsstrategier. Men du kan också köpa mer fokuserade indexfonder som borrar ner i vissa delar av finansmarknaderna.
 • Det är mycket billigare. Indexfonder är vanligtvis mycket billigare än alternativ som aktivt förvaltade fonder. Det beror på att en indexfondförvaltare bara måste köpa aktier eller andra investeringar i ett index – du behöver inte betala dem för att försöka komma med egna aktieval.
 • Det är mycket lättare att hålla fast vid din investeringsplan. När du använder indexfonder kan du automatiskt investera månad efter månad och ignorera kortsiktiga upp- och nedgångar, säker på att du kommer att ta del av marknadens långsiktiga tillväxt.

Varför ska man inte investera i indexfonder?

Så enkla och lätta som indexfonder är, de är inte för alla. Några av nackdelarna med att investera i indexfonder inkluderar följande:

 • Du kommer aldrig att slå marknaden. Indexfonder är utformade enbart för att matcha marknadens prestanda, så om du vill bevisa din förmåga som en överlägsen investerare kommer indexfonder inte att ge dig den chansen.
 • Du har inget förlustskydd. Indexfonder spårar sina marknader i goda och dåliga tider, och när marknaden faller kommer din indexfond också att störta.
 • Du kommer inte alltid att äga aktier du gillar. Beroende på vilket index du väljer kan du i slutändan äga vissa aktier som du helst inte vill äga, samtidigt som du går miste om andra du föredrar.

För att komma till rätta med några av dessa brister kan du alltid behålla en blandning av indexfonder och andra investeringar för att ge dig större flexibilitet. Om du planerar att enbart använda indexfonder måste du dock bli bekväm med deras begränsningar. Ett alternativ kan t.e.x vara att ha indexfonder som en stabil bottenplatta i portföljen samtidigt som man bygger en utdelningsportfölj.

Min bottenplatta av fonder i portföljen

Om du letar efter några fondidéer dels aktivt förvaltade och indexfonder som inspiration så kan jag dela med av de fonder som jag har som grund i min portfölj*:

 • Avanza USA med 0,10% i avgift: Avanza USA beter sig som en indexfond och dess underliggande placeringar speglar ca 130 värdepapper med hög ranking vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) på large och mid-cap i USA. Fondens är en s.k. matarfond, vilket innebär att den investerar minst 85 % i en annan fond, och målsättningen är att ge andelsägarna en avkastning som överensstämmer med mottagarfondens utveckling.
 • Avanza Sverige med 0,17% i avgift: Målsättningen är att följa Morningstar® Sweden Sustainability Select 70 Index. Indexet ger en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden genom investeringar i både stora, medelstora och små bolag inom olika branscher. Indexet tar mindre hänsyn till bolagens marknadsvärde jämfört med ett traditionellt marknadsviktat Sverigeindex, vilket ger en större exponering mot de små bolagen jämfört med en marknadsviktat index.
 • Carnegie Listed Private Equity A med 1,55% i avgift: Carnegie Listed Private Equity investerar globalt i börsnoterade private equity-bolag, med stor spridning över olika branscher och geografier.
 • Avanza Zero med 0,0% i avgift: Fonden är en passivt förvaltad indexfond med målsättningen att ge fondandelsägarna en förmögenhetsutveckling som i så stor utsträckning som möjligt följer utvecklingen för SIX30RX-index. SIX30RX-index är uppbyggt kring de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Förutom överlåtbara värdepapper får fonden placera i fondandelar där SIX30RX-index är den underliggande tillgången och i derivatinstrument. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen. Fonden är en indexfond, vilket innebär att det är tillåtet att i fråga om aktier eller skuldförbindelser placera upp till 20 procent i ett och samma innehav. Vid exceptionella marknadsförhållanden kan fonden dock få Finansinspektionens tillstånd att placera upp till 35 procent i ett enda innehav. Högsta engångsinsättning är 25 000 SEK.
 • Swedbank Robur Ny Teknik A med 1,44% i avgift: Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i Sverige och Norden men som också har möjlighet att placera upp till 40 % av fondens tillgångar i bolag utanför Norden. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll som till exempel IT/telekommunikation, läkemedels-/medicinteknik, miljöteknik och industriteknik. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år.

Länkarna ovan är reklam från Avanza.

För min del blev ovanstående val de bästa men det beror också på vilka förutsättningar man har. Jag är ett stort fan av TIN Ny Teknik men då jag redan har god exponering mot Evolution och Embracer i form av aktier så valde jag Swedbank Robur Ny Teknik – ganska förenklat men hoppas poängen framgår, beslutet hade såklart fler parametrar än så. En annan fond som jag värderar högt är Spiltan Aktiefond Investmentbolag men då jag redan är exponerad mot Investor, Kinnevik, Lundbergsföretagen, Lifco och Industrivärden genom aktier så valde jag Carnegie Listed Private Equity A trots den högre avgiften då jag gillade de underliggande bolagen Blackstone, KKR & Co, HBM Healthcare invetments, HgCapital Trust och Berkshire Hathaway.

*Utöver dessa fonder har jag även aktier, teckningsoptioner samt ett par börshandlade fonder även kallat ETF’er.

Låt indexfonder hjälpa dig att bli rik

Indexfonder erbjuder investerare på alla kompetensnivåer ett enkelt och framgångsrikt sätt att investera. Om du är intresserad av att öka dina pengar men inte är exalterad över att göra mycket forskning, kan indexfonder vara en bra lösning för att uppnå dina ekonomiska mål.

Vanliga frågor om indexfonder

Hur fungerar indexfonder?

Indexfonder är en speciell typ av finansiellt instrument som samlar pengar från investerare och investerar dem i värdepapper som aktier eller obligationer. En indexfond syftar till att spåra avkastningen för ett utsett börsindex. Ett marknadsindex är en hypotetisk portfölj av värdepapper som representerar ett segment av marknaden. Till exempel representerar S&P 500-index 500 av de största amerikanska företagen. OMX 30 representerar de 30 största, mest omsatta bolagen på stockholmsbörsen.

Vad är den genomsnittliga avkastningen på indexfonden?

Den genomsnittliga årliga avkastningen för S&P 500 är nära 10% på lång sikt. Resultatet för S&P 500-indexet är dock bättre under vissa år än under andra. För OMX stockholm brukar vi räkna på ca 7% avkastning per år i snitt.

Vad är lågprisindexfonder?

Lågkostnadsindexfonder är bland de mest fördelaktiga investeringsformerna för de långsiktigt fokuserade. Det är viktigt att känna till en fonds kostnadskvot, som anger hur mycket pengar i förvaltningsavgifter du kommer att betala, innan du investerar dina surt förvärvade kronor. Här är några av de bästa lågkostnadsindexfonderna och deras kostnadsförhållanden: Avanza Zero 0,0%, Avanza Global 0,10%, diverse räntefonder, Länsförsäkringar USA indexnära 0,20% för att nämna några.

Originally posted 2022-10-17 21:36:29. Republished by Blog Post Promoter

Reklam

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här